Hanneke Verkade

Ikonen

Moeder Gods van het teken De ikoon is de religieuze beeltenis van de oosterse christenheid. In tegenstelling tot de religieuze kunst in het westen is de ikoon niet om wille van het esthetische vervaardigd. In het westen heeft zeker sinds de renaissance het idee 'schoonheid' een allesoverheersende rol in de religieuze kunst gespeeld. In het oosten echter is het ondergeschikt gebleven aan, en onverbrekelijk verbonden geweest met, de liturgie. Om dit te begrijpen moet men zich in een andere denkwereld inleven: men zal de exacte Latijnse gedachtengang, die uitgaat van de materie, moeten vervangen voor de Griekse. Het is het denken van Plato: de weg van de zichtbaarheden naar de denkbaarheden, van de schaduwen naar de werkelijkheid, van de afdrukken naar de oerbeelden, van het zichtbaar waarneembare naar het onwaarneembaar transcendente. Hier past niet meer het Latijnse woord vidère (zien), maar het Griekse woord theastai (schouwen), het dóór het zintuigelijk waarneembare heenzien naar datgene, wat daarachter ligt. Hier geldt het woord van Augustinus factum audivimus, mysterium requiramus, dit is: wij hebben het feit vernomen, laten wij nu naar het geheimenis speuren.
Naar IKONEN van A.M.Janssens

Moeder Gods van Kazan
Moeder Gods van Kazan
Verlosser van het gezegende stilzwijgen
Heilige Engelbewaarder
Moeder Gods van het teken
Beschermengel
De verlosser Emanuel met Artemon en Eudoxia aan zijn voeten
Aartsengel Gabriël
Aartsengel Gabriël
Aartsengel Michaèl
Aartsengel Michaël